Aktuální výzvy (3):

HODINA, KTERÁ MĚNÍ ŽIVOTY DĚTEM, SENIORŮM, NEMOCNÝM I VÁM

Hraní, povídání, malování, tvoření, zpívání či sportování. Tak tráví čas dobrovolnice a dobrovolníci s dětmi v nemocnicích, v zařízeních ústavní péče i v konkrétních rodinách.

Zpříjemnit těžké chvíle nemoci a odvést alespoň na chvíli pozornost od strachu či nejistoty. To je úkolem našich a dobrovolníků, kteří navštěvují pacienty v nemocnicích a v zařízeních následné péče.

Dobrovolníci, kteří se rozhodnou pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením jim umožňují věnovat se nejrůznějším aktivitám. Společně podnikají  procházky, výlety, sportují či hrají hry.

Procházky, čtení, luštění křížovek, povídání, zpívání či vzpomínání nad fotografiemi… Kdo by si nepřál takto strávit pár hodin týdně! Na společný čas se těší jak senioři a seniorky, tak naši dobrovolníci.

Dobrovolníci jsou společníky nevyléčitelně nemocným lidem v nelehkém období blížícího se konce života, a to v jejich domácím prostředí.

Do které z těchto aktivit se zapojíte necháme na vás. Věřte ale, že i hodina vašeho času týdně může někomu změnit život. Pro více informací kontaktujte naši koordinátorku Martinu Svobodovou: martina.svobodova@adra.cz, t. č.: 734 890 623.


Spolu za kulturOU

Ostrava i její okolí nabízí výborné kulturní akce a do konce června jich díky speciálním slevám pro studenty a zaměstnance Ostravské univerzity můžete navštívit s vašimi blízkými opravdu hodně! Vezměte rodiče, prarodiče nebo třeba sourozence a kamarády do divadel a na výstavy a obnovte zpřetrhané vazby a zvyky. Akce u všech partnerů platí pouze od 14. dubna do 30. června 2022.

Nejste student nebo zaměstnanec Ostravské? Možná někdo z vašich kamarádů nebo příbuzných je. Zajděte si na kulturu společně.

Nenašli jste vaši oblíbenou kulturní organizaci? Nevadí, mnohé nabízejí slevy studentům po celou sezónu, využijte je!

Kultura nikdy nespí! ? Pojďte s námi oslavit 30. výročí Ostravské univerzity a nahlédněte pod pokličku pestrobarevného kulturního života v Ostravě. Informace o aktuálním dění a přehled výhodných nabídek najdete zde:

??https://bit.ly/3O8erzpPodpořte vzdělávání děti v Ostravě. Záchrana vzdělávacího programu pro znevýhodněné děti v Ostravě.

Jste naše poslední naděje. Pomozte nám prosím zachránit vzdělávací program Orion a Apollo pro děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, který je jedinečný v celé ČR a jež ročně pravidelně navštěvuje cca 150 žáků od 1. třídy ZŠ až po studenty SŠ včetně. Myslíme si, že poznání otevírá brány vesmíru a děti, které nemají v blízkém okolí nikoho, kdo by jim pomohl, poradil nebo zaplatil doučování, by měly mít možnost chodit do STOPky, kde jim pomůžeme k těmto branám najít klíč.

Vaše dary použijeme na mzdy lektorů ve vzdělávacím centru, ať mohou doučovat. Vaše finanční pomoc se promění v programu Orion takto: uskuteční se alespoň 8 výukových bloků a minimálně 2 individuální setkání týdně. V programu Apollo díky Vaší štědrosti proběhne alespoň 25 výukových bloků a minimálně 6 individuálních setkání týdně. Ročně v programech Orion a Apollo využije pomoc s doučováním bezmála 120 žáků.


Dokončené výzvy: