DOBROden Ostravské univerzity

První ročník DOBROdne Ostravské univerzity realizujeme ve spolupráci s nadačním fondem KŘÍDLENÍ, a to při příležitosti oslavy plnoletosti XVIII. ročníku Festivalu dobročinnosti Advent plný KŘÍDLENÍ.

Advent plný KŘÍDLENÍ je akce, na které vrcholí celoroční aktivity KŘÍDLENÍ nadačního fondu. Jeho posláním je skládat se na křídla pro místní neziskové organizace, které se věnují lidem s tělesným i duševním postižením, lidem s nejrůznějším handicapem, seniorům, dětem a studentům žijícím v obtížných sociálních podmínkách, ale také organizacím pečujícím o zvířata a životní prostředí.

Dobročinný festival přivítá více než 50 místních neziskových organizací. Těšit se tak můžete na jarmark, gastrozónu, workshopy, besedy či online dražbu. Součástí DOBROdne budou rovněž podpůrné aktivity pro aktivizaci DOBROčinnosti a znovuzrození DOBROvolnického centra Ostravské univerzity.

Advent plný KŘÍDLENÍ

Advent plný KŘÍDLENÍ má podobu pestrého festivalového dne s koncertem, vystoupeními, charitativní prodejní zónou a dobročinnou dražbou. Dopoledne proběhne mini-konference s tematickými besedami o DOBROvolnictví, workshopy prezentující zapojené místní neziskovky a možné formy jejich podpory. Součástí programu je slavnostní vyhlášení VI. ročníku TyrkysOVA!!! sbírka s DPO, Statutárním městem Ostrava a dalšími CSR organizacemi.

Na místě se představí desítky neziskových organizací, jejichž jádro tvoří aktivně zapojené do celoroční spolupráce s KŘÍDLENÍ nadačním fondem. Díky novému prostoru bude osloveno a přítomno široké portfolio. Tímto dobročinným festivalem se také veřejnosti představuje nový prostor a rozměr City Campus Ostravské univerzity. Ostravská univerzita se stává spolupořádajícím subjektem s aktivním zapojením studentů i zaměstnanců v sociální oblasti a při rozvoji centra DOBROVOLNICTVÍ. Akce tradičně nabízí společenskou všímavost (CSR) a po osmnácté přináší laskavost do našeho města.


Jak se zapojit?

Přidejte se k nám a buďte součástí DOBROdne Ostravské univerzity!

Přivítáme Vaše nadšení a pomocnou ruku pro Tyrkysovou sbírku i Vaše zapojení do organizačního zázemí festivalu. Společně měníme svět a vytváříme společnost plnou dobra.

Připojte se k nám a věnujte svůj čas smysluplnému účelu!


Váháš, jestli se do dobrovolnictví zapojit?

Podívej se na video se studenty, kteří už se do aktivit Dobrovolnického centra OU zapojili před tebou.