DOBROden Ostravské univerzity

První ročník DOBROdne Ostravské univerzity jsme realizovali ve spolupráci s nadačním fondem KŘÍDLENÍ, a to při příležitosti oslavy plnoletosti XVIII. ročníku Festivalu dobročinnosti Advent plný KŘÍDLENÍ.

Advent plný KŘÍDLENÍ je akce, na které vrcholí celoroční aktivity KŘÍDLENÍ nadačního fondu. Jeho posláním je skládat se na křídla pro místní neziskové organizace, které se věnují lidem s tělesným i duševním postižením, lidem s nejrůznějším handicapem, seniorům, dětem a studentům žijícím v obtížných sociálních podmínkách, ale také organizacím pečujícím o zvířata a životní prostředí.

Dobročinný festival přivítal více než 50 místních neziskových organizací. Pro návštěvníky byl přichystán jarmark, gastrozóna, workshopy, besedy či online dražba. Součástí DOBROdne byly rovněž podpůrné aktivity pro aktivizaci DOBROčinnosti a znovuzrození DOBROvolnického centra Ostravské univerzity.

Advent plný KŘÍDLENÍ

Advent plný KŘÍDLENÍ má podobu pestrého festivalového dne s koncertem, vystoupeními, charitativní prodejní zónou a dobročinnou dražbou. Dopoledne proběhly mini-konference s tematickými besedami o DOBROvolnictví, workshopy prezentující zapojené místní neziskovky a možné formy jejich podpory. Součástí programu bylo slavnostní vyhlášení VI. ročníku TyrkysOVA!!! sbírka s DPO, Statutárním městem Ostrava a dalšími CSR organizacemi.

Na místě se představily desítky neziskových organizací, jejichž jádro tvoří aktivně zapojené do celoroční spolupráce s KŘÍDLENÍ nadačním fondem. Díky novému prostoru bylo osloveno a přítomno široké portfolio. Tímto dobročinným festivalem se také veřejnosti představil nový prostor a rozměr City Campus Ostravské univerzity. Ostravská univerzita se stala spolupořádajícím subjektem s aktivním zapojením studentů i zaměstnanců v sociální oblasti a při rozvoji centra DOBROVOLNICTVÍ. Akce tradičně nabídla společenskou všímavost (CSR) a po osmnácté přinesla laskavost do našeho města.


Fotogalerie