10. bodů jak pečovat o vlastní duševní zdraví

(pro dobrovolníky věnující se nově příchozím z Ukrajiny)
  1. Je důležité dbát o pokud možno pravidelný režim, nezapomínat se najíst a napít, dělat při náročné práci pauzy.
  2. O problémech, které mohou při dobrovolnické práci vznikat je dobré včas komunikovat, nenechávat si je pro sebe.
  3. Je normální, že při dobrovolnické práci můžeme prožívat i negativní pocity jako je smutek, vyčerpání, frustrace nebo zlost.
  4. Dobré je účastnit se intervizí nebo supervizí, když jsou dostupné nebo se je snažit zajistit.
  5. Nemějte pocit, že nesete plnou zodpovědnost za životy dospělých a dětí, kterým se snažíte pomoci.
  6. Nesnažte se těžké úkoly zvládat sami, ale podělte se s ostatními dobrovolníky a nastavte si jasná pravidla spolupráce.
  7. Neočekávejte za svou práci vděčnost. Lidé, kteří přicházejí a mají za sebou často traumatizující zážitky, mohou mít různá očekávání, také je může frustrovat, že museli velmi rychle opustit své domovy a celý svůj starý způsob života.
  8. Během dobrovolnické práce nezapomínejte na vztahy se svými blízkými a na své koníčky.
  9. Mějte soucit sami se sebou i s druhými. Buďte k sobě laskaví, za vaše nasazení se odměňte alespoň nějakou maličkostí.
  10. Při větší zátěži zkuste zařadit do svého života relaxační techniky nebo mindfulness.

Zpracovala MUDr. Kateřina Duchoňová, psychiatrička a psychoterapeutka, celá verze ke stažení ↓


Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou

(pro jejich blízké a dobrovolníky)

Zpracovala MUDr. Kateřina Duchoňová, psychiatrička a psychoterapeutka, celá verze ke stažení ↓


Psychická první pomoc:

(pro jejich blízké a dobrovolníky)

VHODNÁ KOMUNIKACE – CO ŘÍKAT A DĚLAT:
• Snažte se pro rozhovor najít klidné místo a co nejvíce omezit vnější rušivé vlivy.
• Respektujte soukromí osob a zachovávejte o jejich sděleních mlčenlivost, pokud to odpovídá situaci.
• Buďte osobě nablízku, ale zároveň udržujte vhodnou vzdálenost v závislosti na jejím věku, pohlaví a kultuře.
• Dejte najevo, že posloucháte, například přikývněte nebo přitakejte „hmmmm…“.
• Buďte trpěliví a klidní.
• Poskytujte věcné informace, pokud je máte. Říkejte pravdu o tom, co víte a co nevíte. „Nevím, ale vynasnažím se to zjistit.“
• Informujte srozumitelným způsobem – mluvte jednoduše.
• Uznejte pocity lidí, jejich ztráty nebo důležité události, o kterých vyprávějí, jako je ztráta domova nebo smrt milované osoby. „Moc mě to mrzí. Je mi moc líto, co se vám stalo.“
• Uznejte síly lidí a oceňte, jak si byli schopni pomoct.
• Připusťte ticho.

NEVHODNÁ KOMUNIKACE – CO NEŘÍKAT A NEDĚLAT:
• Nenuťte lidi, aby vyprávěli.
• Nepřerušujte vyprávění a nespěchejte (například se nedívejte během rozhovoru na hodinky a nemluvte moc rychle).
• Nedotýkejte se lidí, pokud si nejste jistí, že je vhodné to udělat.
• Nehodnoťte lidi za to, co udělali, či neudělali, nebo za to, jak se cítí. Neříkejte „Takhle byste se cítit neměl/a.“ Nebo „Měl/a byste se radovat, že jste přežil/a.“
• Nedomýšlejte si a neupravujte věci, které nevíte.
• Nepoužívejte příliš odborné pojmy.
• Nevyprávějte lidem příběhy jiných.
• Nemluvte o svých vlastních těžkostech.
• Nedávejte plané sliby a falešnou útěchu.
• Neuvažujte a nejednejte tak, jako byste všechny problémy druhých měli řešit vy.
• Neberte lidem jejich síly a dojem, že se o sebe dokážou postarat sami.
• Nemluvte o lidech negativně (například o nich neříkejte, že jsou „blázni“ či že jsou „šílení“).

©Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta 2019, celá verze ke stažení ↓