Dobrovolnické centrum Slezské diakonie

V rámci dobrovolnických programů jsou podporováni klienti sociálních služeb Slezské diakonie, lidé se zdravotním postižením, senioři, děti a mládež, sociálně potřební nebo lidé pečující o děti a rodiny.
Dobrovolníci se stávají kamarády dětí (z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, denních stacionářů atd.) a také společníky seniorů, kterým pomáhají a naslouchají (domovy, denní centrum atd.), společníky lidí s postižením, jsou oporou klientům při výjimečných chvílích i každodenních běžných činnostech (denní stacionáře, domovy, sociálně-terapeutické dílny atd.).

Humanitární organizace ADRA

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992.

Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora

STOPka je organizace, kterou v roce 2001 založili studenti Ostravské univerzity. Jejich cílem byla pomoc romským dětem s pochopením učiva na ZŠ. Prvně se do doučování zapojovali jen dobrovolníci, kteří docházeli za dětmi do škol a rodin. Protože dětí přibývalo a počet dobrovolníků nebyl dostatečný, postupně jsme vymýšleli další doučovací programy, které by dokázaly nabídnout pomoc co největšímu množství dětí, které ji potřebují.

Krizová linka důvěry

Modrá linka poskytuje dobrovolníkům Ostravské univerzity bezplatnou možnost konzultace krizových situací, se kterými se mohou setkat při výkonu dobrovolnické činnosti.

Čísla, která mohou dobrovolníci využít: 608 902 410 nebo 731 197 477

E-mail: help@modralinka.cz

Web: chat.modralinka.cz

Provozní doba.: 9:00 – 21:00


Spolupracujeme:

Kdo pomáhal s námi?

Děkujeme!