Dříve, než se začal psát příběh Dobrovolnického centra (zkráceně Dobrocentra), psal se jeden mnohem větší a děsivější. Byl to ten o globální pandemii viru COVID-19, který ochromil celý svět a jehož následky pocítili nejen studenti vysokých škol. Dobrovolnické aktivity mají mezi studujícími a vyučujícími na Ostravské univerzitě dlouhou tradici. Vzhledem k okolnostem covidové krize vznikla však v roce 2020 potřeba formalizovat koordinační činnost dobrovolnictví do podoby Dobrovolnického centra.

Od března roku 2020 byla zrušena prezenční výuka a tak se studenti ocitli v situaci, kterou nikdo neplánoval. Zavedla se distanční forma výuky a studenti tak dále měli přístup ke vzdělávání. Ne však všichni stejný. Mezi spolustudenty se zvedla vlna solidarity a vzájemného si pomáhání v této neobvyklé situaci. Brzy se začali sami ozývat vedení univerzity s jednouchou otázkou: „Kde můžu pomoci?“

První dobrovolnickou aktivitou, která vzešla z nápadu studentů Fakulty umění bylo šití soušek v univerzitním zázemí budovy G. Zde přibližně desítka studentů šila roušky ve svém volném čase na svých nebo půjčených stojích z látek darovaných studenty, zaměstnanci, ale i lidmi, kteří chtěli pomoci. Skupina se brzy rozrostla, a tak nastalo stěhování do galerie Plato. Dobrovolníci KORONA-OVA ušili více než 3 000 roušek, které předali více než 20 organizacím, institucím a zdravotním zařízením.

V dubnu 2020 již plně fungoval nový portál dobrovolnických aktivit Pohámáme.osu.cz, který propojoval studenty s nabídnou svých schopností a volného času s organizacemi, institucemi, školami, nemocnicemi, sociálními zařízeními i jednotlivci, kteří hledali pomoc. Tato webová stránka a její nabídka dobrovolnických aktivit však nebyla jediná forma, jak se naši studenti mohli zapojit.

Studenti Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií začali pomáhat ještě před vyhlášením pracovní povinnosti a zapojili se do pomoci ve zdravotnických (i dalších) zařízeních. Jejich činnosti nezůstala bez povšimnutí a na podzim roku 2020 byly uděleny dvě Ceny rektora za činnost pro občanskou společnost oběma kolektivům. Celkem 57 studentů FSS se zapojilo do pracovní povinnosti nebo dobrovolnické činnosti v období nouzového stavu a během jarní vlny pandemie se koordinovaně zapojilo přibližně 250 studentů LF.

Studenti Filozofické fakulty zase nahrávali online bohoslužby a písně pro věřící, doktorandi a vyučující poskytovali online konverzační lekce češtiny zahraničním studentům ubytovaným na kolejích.

Pandemie dala také vzniknout novým výzkumům z Lékařské fakulty a katedry psychologie, které obě rozesílaly dotazníková šetření na téma Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR (projekt koordinuje a garantuje tým Oddělení psychologie Katedry pedagogiky a psychologie PF JU ve spolupráci s dalšími akademickými a odbornými institucemi) a Vnímání současné situace související se šířením koronavirové infekce.

Dobrovolníci především z řad Pedagogické fakulty se zapojili do hlídaní dětí zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava a zaměstnanců Ostravské univerzity. Děti zdravotníků z Fakultní nemocnice Ostrava hlídali studenti a studentky v rámci své praxe a nabízejí pro ně i individuální doučování. Do těchto praxí formou reciproční se jich takto zapojilo více než 30. V budově Welcome centre (Mlýnská 5) dokonce vznikla improvizovaná školka pro malé skupinky dětí ve věku od 6 do 14 let.

Společnost Residomo spolu s Ostravskou univerzitou připravila pro studenty možnost placené brigády, kdy studenti oborů příbuzných psychologii telefonovali seniorům, a nabízeli jim rady i případné zprostředkování pomoci. Do projektu Haló, nejste v tom sami! se zapojilo 20 studentů, kteří stihli obvolat více než 4 000 seniorů. Další projekt Dobrovolník na telefonu byl již samostatný počin Ostravské univerzity, kdy dobrovolníci telefonovali klientům vybraných zařízení sociálních služeb a nabízejí seniorům možnost popovídat si po telefonu. Suplovali tak dobrovolníky, kteří do domovů pro seniory běžně docházeli, ale kvůli pandemii nemohli, stejně jako personál, který se seniory nemohl ze stejných důvodů trávit čas navíc.

I v době uvolnění se stále našly aktivity, které pomáhají lidem v okolí a tak dobrovolnická činnost nepřestala. Své služby nabídlo Dobrovolnické centrum i během aktivit po následcích tornáda na Jižní Moravě. Opět v budově Welcome centra Ostravské univerzity v Mlýnské ulici se zřídilo sběrné místo, kam nejen studenti a akademici, ale také široká veřejnost začala nosit různé hygienické potřeby, plachty na přikrytí střech, kempingové vařiče, power banky, pracovní oblečení a rukavice, pevné velké pytle na odpadky, svítilny, baterky a pracovní nářadí. Vše se poté naskládalo do několik dodávek a odvezlo na nejvíce zasažená místa na Hodonínsku.

Bylo tedy jasné, že dobrovolnická činnost je důležitá po celý rok. Od roku 2022 se zřídilo stabilní Dobrovolnické centrum, které se stalo pevnou součástí Strategického plánu Ostravské univerzity pro rok 2021-2025. Díky tomu se i nadále budeme snažit spojovat dobrovolnickou činnost našich studentů s lidmi a místy, kde je to nejvíce potřeba. Rádi vás uvidíme v našich řadách i na společných akcích pro lepší svět.

Svůj příběh budeme psát dál. Moc děkujeme všem, kteří jej píší s námi.