Terénní pečovatelská služba

Nový Jičín a okolí

Pomáhejte lidem v jejich každodenním životě.

Hledáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomáhat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich domácím prostředí.

Fany DK, s.r.o., Pečovatelská agentura a nestátní zdravotnické zařízení pro Domácí péči, poskytuje pečovatelskou službu v Novém Jičíně a okolí. Tato služba je určena všem, kteří chtějí i za pomoci druhých osob zůstat doma a neztratit kontakt se svým společenským prostředím. Částečná ztráta soběstačnosti z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení pak nutí vyhledat službu, která jim zaručí jistotu v základních denních činnostech, přinese pocit bezpečí a prodlouží jejich běžné fungování v místě, kde je jim dobře.

Co budete dělat?

  • Budete doprovázet klienty při cestě k lékaři nebo na procházkách.
  • Budete klientům předčítat nebo s nimi hrát společenské hry.
  • Budete klientům dělat společnost a pomáhat jim udržovat kontakt s okolním světem.

Co pro to potřebujete?

  • Chuť pomáhat
  • Schopnost pracovat samostatně i v týmu
  • 1 – 3 hodiny Vašeho času

Připojte se k nám a věnujte čas potřebným!


Kontaktní údaje

Dana Palacká Videnková

Fany DK s.r.o.

fany-dk@seznam.cz

+420 775 276 254