Smysluplně trávený čas se seniory

Kravaře (okr. Opava)


Chcete pomáhat seniorům?

V našem domově pro seniory uvítáme dobrovolníky, kteří mají srdce pro naši cílovou skupinu a chtěli by jí věnovat svůj čas. Dobrovolnickou činnost bychom rádi uzpůsobili dobrovolníkům dle jejich zájmů a dovedností.

Posláním Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, p.o. je zajistit klidný a důstojný život seniorům, kteří potřebují vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci pravidelnou pomoc a podporu a ta jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav, který vede k osamělosti nebo ztrátě soběstačnosti.

Co budete dělat?

  • Povídat si s klienty.
  • Vzdělávat klienty na PC či tabletu.
  • Předčítat klientům.
  • Pomáhat při rukodělné činnosti.
  • Chodit s klienty na vycházky do okolí.
  • Hrát společenské hry.
  • Realizovat přednášky, koncerty, zpěv za doprovodu hudebního nástroje atd.

Pokud máte chuť pomáhat a chcete se dozvědět více o našich možnostech dobrovolnictví, neváhejte nás kontaktovat.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kateřina Gebauerová

Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, p.o.

socialni@dskravare.cz

+420 778 426 098