Program OU AID – vyjeď pomáhat do rozvojových zemí!

Ostravská univerzita v rámci podpory internacionalizace a uplatnění třetí role v zahraničí nabízí svým studentům mobilitní program s názvem OU Aid, který je zaměřen na naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích.

Přes univerzitní program OU Aid mohou studenti Ostravské univerzity vycestovat na zahraniční instituci do rozvojové země, kde vykonávají dobrovolnické aktivity.

Studenti mohou vycestovat v délce min. 28 dní (plus dva dny strávené na cestě) ve spolupráci s externím partnerem nebo ve skupině vedené akademikem. Finanční podpora programu je poskytována do výše 100 % předpokládaných nákladů spojených s mobilitou. Výjezd je možné realizovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Jako motivaci si můžete přečíst rozhovor se studentkou z Pedagogické fakulty OU, které strávila měsíc dobrovolnictví v Keni.