Nahlédni do světa nevidomých

Chceme oslovit dobrovolníky z Ostravské univerzity, aby společně s námi udělají den krásnější našim dvěma nevidomým klientkám. Jsme KAFIRA o.p.s.  a pomáháme lidem se zrakovým postižením.

Obě paní jsou z Ostravy, jedna z Mariánských Hor, druhá z centra (Moravská O.), obě mají omezené soc. kontakty, jedna sice žije se synem, ale ten bývá v práci, druhá paní je sama. Obě skoro nikam samy nechodí, krom návštěvy lékařů. Cítí se dobře ve svém známém prostředí doma, u paní z Mariánek možná i nějaká kratší procházka či si sednout třeba na lavičku venku, postupně se učí v rámci naší služby nácvik s bílou holí venku. Druhá paní ven skoro vůbec nechodí, krom zraku trpí na bolesti páteře, ale možná časem by s doprovodem, ke kterému by získala důvěru, na kratší procházku šla. Paní z Mariánek si hlavně potřebuje popovídat, probrat různé věci, velmi ráda komunikuje, pracovala mnoho let jako telefonistka, takže jí to chybí. Paní z centra by také uvítala, aby si s ní někdo popovídal, ale hlavně miluje knihy a v důsledku svého zrakového hendikepu si už nemůže přečíst knihy, co má v knihovně a poslouchá jen zvukové. Ale byla by ráda, kdyby s ní dobrovolník mohl číst její tištěné knihy. Obě by určitě byly rády za pravidelné docházení, ale samozřejmě dle možností dobrovolníka, i třeba 1x za 14 dní.

Obě paní jsou prakticky nevidomé.

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Konečná

sociální pracovník/lektor sociální rehabilitace

Středisko Ostrava                                                                          

Nádražní 44|702 00|Ostrava|

|tel.:+420 777 574 360|petra.konecna@kafira.cz|www. kafira.cz|