Město Hlučín hledá studenta/studentku na doučování chlapce v 5. třídě

Český jazyk – celá kapitola podstatná jména (mluvnické kategorie – hlavně nové učivo vzory PJ).

Matematika – písemné dělení přirozených čísel, milion – početní výkony s přirozenými čísly.

Přírodověda, vlastivěda, angličtina

Je možno domluvit setkání s rodinou a seznámit se s nimi. Maminka doučování vítá. Pro bližší informace zavolejte, prosím, paní Bc. Janě Vahylové. 

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Vahylová

sociální pracovnice

tel: 595 020 246

e-mail: vahylova@hlucin.cz