HODINA, KTERÁ MĚNÍ ŽIVOTY DĚTEM, SENIORŮM, NEMOCNÝM I VÁM

Věnujete hodinu týdně potřebným. Proměníte život někomu jinému , ale i sami sobě. Zažijte dobrý pocit ze smysluplně stráveného času.

DOBROVOLNICTVÍ U DĚTÍ

Hraní, povídání, malování, tvoření, zpívání či sportování. Tak tráví čas dobrovolnice a dobrovolníci s dětmi v nemocnicích, v zařízeních ústavní péče i v konkrétních rodinách. Děti tak mají příležitost mít dospělého kamaráda, který za nimi pravidelně dochází a společně tráví volný čas. V pěstounských rodinách se dobrovolník věnuje vždy konkrétnímu dítěti. V rodinách s dvojčaty a vícerčaty jsou dobrovolníci oporou rodičům při náročné péči o více dětí najednou. Pro více informací kontaktujte naši koordinátorku  Martinu Svobodovou: martina.svobodova@adra.cz, t. č.: 734 890 623.

DOBROVOLNICTVÍ U NEMOCNÝCH

Zpříjemnit těžké chvíle nemoci a odvést alespoň na chvíli pozornost od bolesti, strachu či nejistoty. To je hlavním úkolem našich dobrovolnic a dobrovolníků, kteří navštěvují pacienty v nemocnicích a v zařízeních následné péče. Čas, který se v nemocničním prostředí tak neuvěřitelně vleče, tráví s pacienty u lůžka nebo ve společenské místnosti povídáním, nasloucháním, četbou, hraním her nebo rukodělnými činnostmi. Kromě dospělých pomáháme i  dětem v nemocnicích. Pro více informací kontaktujte naši koordinátorku Martinu Svobodovou: martina.svobodova@adra.cz, t. č.: 734 890 623.

DOBROVOLNICTVÍ U LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Dobrovolníci a dobrovolnice, kteří se rozhodnou pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením jim umožňují věnovat se nejrůznějším aktivitám. Společně podnikají  procházky, výlety, sportují či hrají hry. Dobrovolníci jim však především přináší do života radost, kontakt s okolním světem, blízkost a přátelství. Docházejí do pobytových zařízení,  ale i do rodin, kde pomáhají dětem s doučováním, povídají si, dělají společnost a jsou jim staršími kamarády. Pro více informací kontaktujte naši koordinátorku Martinu Svobodovou: martina.svobodova@adra.cz, t. č.: 734 890 623.

DOBROVOLNICTVÍ U SENIORŮ A SENIOREK

Procházky, čtení, luštění křížovek, povídání, zpívání či vzpomínání nad fotografiemi… Kdo by si nepřál takto strávit pár hodin týdně! Na společný čas se těší jak senioři a seniorky, tak naši dobrovolníci a dobrovolnice. Zájem, blízkost a radost je to, co přináší dobrovolníci osamělým seniorům.  Pravidelně je navštěvují v domovech pro seniory nebo přímo v jejich domácnostech. Často se stávají blízkými přáteli a navzájem jsou si obohacením. Pokud chcete pomáhat seniorům v domovech kontaktujte naši koordinátorku Kristýnu Velvéthy: kristyna.velvethy@adra.cz, t. č.: 733 485 548. V případě, že vás oslovilo dobrovolnictví v seniorských domácnostech, kontaktujte naši koordinátorku Irenu Vyhlídalovou: irena.vyhlidalova@adra.cz, t. č.: 739 605 900.

DOBROVOLNICTVÍ V PALIATIVNÍ PÉČI

Dobrovolníci a dobrovolnice jsou společníky nevyléčitelně nemocným lidem v nelehkém období blížícího se konce života, a to v jejich domácím prostředí. V případě dětských pacientů se jim stávají kamarády pro zábavu nebo povídání, mohou ale trávit čas i se zdravými sourozenci. Dospělým mohou nabídnout svou přítomnost u lůžka, doprovázení. Pro rodinné příslušníky jsou oporou při péči o umírajícího. Pro více informací kontaktujte naši koordinátorku Hanu Kozubkovou: hana.kozubkova@adra.cz, t. č.: 732 466 403.