Dobrovolník v domově pro osoby se zdravotním postižením

Hrabyně

Pomáhejte lidem se zdravotním postižením.

Hledáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomáhat osobám se zdravotním postižením, ať už formou doprovodu či podporou při volnočasových aktivitách.

Domov pro osoby se zdravotním postižením je svou kapacitou 167 míst pro osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pobytové sociální služby nabízí kvalitní individuálně založenou péči za přispění kvalitního personálu. Zajištění spokojeného života jak mladých lidí se zdravotním postižením, tak seniorům, kteří pro své zdravotní omezení potřebují zajištění 24hodinové péče patří mezi hlavní poslání Centra sociálních služeb v Hrabyni. Kvalita péče a spokojený život pro každého z nás.

Co budete dělat?

  • Budete doprovázet klienty při cestě k lékaři.
  • Budete doprovázet klienty na procházky a výlety.
  • Budete doprovázet klienty na kulturní akce.
  • Budete doprovodem a podporou klientů při různých volnočasových aktivitách.

Co pro to potřebujete?

  • Chuť pomáhat
  • Trpělivost a pochopení
  • 1 – 4 hodiny Vašeho času

Pojďme společně pomáhat lidem s tělesným postižením a zlepšit kvalitu jejich života a sociálního fungování.


kontaktní údaje

Mgr. et Bc. Andrea Knopp Tomášková, Dis.

Centrum sociálních služeb Hrabyně

tomaskova@csshrabyne.cz

+420 553 607 876