Dobrovolník v Domově Magnolie

Ostrava – Vítkovice

Pomáhejte lidem i zvířatům.

Hledáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomáhat v domově se zvláštním režimem. Dobrovolníci jsou u nás vítáni s otevřenou náručí. Jejich pomoc, ať už věnují svůj čas klientům Domova Magnolie, nebo úpravám zahrady či budovy, je pro nás velice cenná. Pomoc uvítáme také v kanceláři a při péči o naše zvířata.

Posláním Domova Magnolie je poskytovat klientům se sníženými poznávacími schopnostmi podporu a pomoc, kterou jim nemohou zajistit ve vlastním prostředí členové rodiny, pečovatelská služba nebo jiné terénní služby, a kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, kterou se rozumí snížené poznávací schopnosti, osamělost, snížená schopnost soběstačnosti. 

Co budete dělat?

1. Dobrovolník k venčení psů

  • Budete venčit psy v čase, který Vám vyhovuje.

2. Dobrovolník ke kozám

  • Budete pomáhat s čištěním výběhu koz – každý čtvrtek okolo 14:00.
  • Budete pomáhat s pytlováním sena a slámy.

3. Dobrovolník na administrativní práci

  • Budete pomáhat s administrativními úkoly v kanceláři.
  • Budete pomáhat s přípravou podkladů pro sociální pracovnici.
  • Budete pomáhat v dopoledních hodinách.

Pomáhejte s námi!


Kontaktní údaje

Martina Píchová

Domov Magnolie Ostrava – Vítkovice p.o.

pichova@dmagnolie.cz

+420 731 179 501