Moc si vážíme Vašeho rozhodnutí stát se dobrovolníkem. Jsme rádi, že Vám není lhostejné, co se v těchto dnech děje, a nabídli jste svou bezúplatnou pomoc. Naše univerzita je součástí celokrajské kampaně #BoSmePartyja, ve které jsme spojili síly s Moravskoslezským krajem a s ADROU, neziskovou organizací, která se dobrovolnickou činností dlouhodobě zabývá. Jestliže Váš zájem trvá, ADRA Vás proškolí, pojistí a zajistí další věci, které je potřeba udělat předtím, než se dostanete do terénu.

Aby byla Vaše pomoc co nejúčinnější, je třeba zjistit, o jaký typ činnosti máte zájem, ale také, jaký typ dobrovolnictví je pro Vás nejvhodnější. Ne každého z dobrovolníků můžeme například poslat k lůžku bezmocného seniora.

Prosíme Vás o vyplnění přiložené tabulky, která nám pomůže zjistit nejvhodnější způsob Vašeho zapojení. Vyplněnou tabulku prosím odešlete na e‑mail OperatoriServiceDesku@msk.cz. Tabulka také obsahuje údaje, které budou potřebné pro následné uzavření Smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby.

Dovolujeme si upozornit, že odesláním vyplněné tabulky dáváte souhlas s níže uvedeným prohlášením. Organizace ADRA Vás následně pozve k cca dvouhodinovému on-line školení. Váš dobrovolnický profil pak nabídneme vhodným subjektům. Před samotným zapojením do konkrétní pomoci Vás ještě požádáme o čistý výpis z trestního rejstříku a zdarma Vás necháme otestovat na COVID. Finálním krokem bude Váš podpis smlouvy s ADROU, čímž budete připraveni stát se dobrovolníkem. Proces se může zdát dlouhý a složitý, ale bohužel je nutný.

2.krok

přečtěte si prohlášení níže a vyplňte tabulku

3.krok

zašlete tabulku na OperatoriServiceDesku@msk.cz


Prohlášení:

Tím, že od Vás dostaneme odpověď na e-mail OperatoriServiceDesku@msk.cz s vyplněnou přiloženou tabulkou:

  1. Souhlasíte s tím, aby MSK zpracoval Vaše osobní údaje pro účely administrování umísťovaní dobrovolníků na potřebná místa. MSK tak zpracuje Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších souvisejících právních předpisů.

MSK Vaše osobní údaje sesbírá a následně předá organizaci ADRA, se kterou již budete komunikovat při Vašem umístění ke konkrétní pomoci. Způsob nakládání s Vašimi osobními údaji ze strany ADRY je popsán v prohlášení, viz níže.

Kraj kromě organizace ADRA nikomu dalšímu Vaše osobní údaje nepředá bez Vašeho informování. Vaše údaje budou krajem zpracovávány po nezbytně nutnou dobu trvání nepříznivé epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji. Kraj v tuto chvíli není schopen odhadnout, kdy aktuální situace skončí. Vaše údaje budou zpracovávány minimálně do ukončení současného nouzového stavu. Jakmile pomine důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, kraj je zlikviduje ve lhůtě 60 dnů. Další informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete na www.msk.cz

  • Jste seznámen/a a souhlasíte se zpracováním osobních údajů v organizaci ADRA dle těchto dokumentů:  Souhlas +informace o zpracování osobních údajů
  • Čestně prohlašujete k datu odeslání vašeho e-mailu, že:                       
  • Jste zdravotně způsobilý/á k výkonu dobrovolnické činnosti u seniorů, dětí a mládeže, zdravotně postižených a sociálně potřebných.
  • Se zúčastním proškolení ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při dobrovolnické činnosti, jakož i o druhu a charakteru činnosti, kterou bude vykonávat a s ní souvisejícími riziky.
  • Se u Vás neprojevily v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), zároveň jste povinen/povinna jakoukoli změnu zdravotního stavu ve vztahu k příznakům nemoci COVID-19 hlásit kontaktní osobě a organizaci ADRA.
  • V posledních 21 dnech jste nenavštívil/a některý ze států s vysokým rizikem přenosu nákazy koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, který byl jako rizikový stát stanovený vládou České republiky.
  • Budete během své činnosti dodržovat aktuální opatření vlády a bezpečnostní nařízení sociálního zařízení, do kterého jako dobrovolník budete docházet (např. nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pravidelná dezinfekce rukou, nošení ochranných rukavic apod.).
  • Souhlasíte s podmínkami ve Smlouvě o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby, která bude uzavřena po vzájemné dohodě mezi Vámi a organizací ADRA. Údaje k uzavření této smlouvy jste vyplnil/a v přiložené tabulce.
  • Přečetl/a jste si Etický kodex dobrovolníka.