Co se dělo na jaře 2021?

Pojďme pomoci tornádem zasažené jižní Moravě!

Ve Welcome centru na Mlýnské 5 je nyní otevřené sběrné místo pro materiální pomoc tornádem postiženým oblastem jižní Moravy. Potřeby obyvatel se v průběhu času mění, proto prosíme, sledujte aktuální informace.

Dá se pomáhat i na dálku? Ano, díky našim dobrovolníkům na telefonu

Po celou dobu trvání pandemie, tudíž už od loňského jara, probíhá ze strany Ostravské univerzity pomoc seniorům po telefonu. Za tu dobu jsme oslovili přibližně 250 organizací, se kterými začínáme spolupracovat, a navýšili jsme i počet dobrovolníků, nejčastěji z řad studentů psychologie.

Co se dělo na jaře 2020?

Dobrovolník na telefonu

Studenti Ostravské univerzity fungovali jako volnočasoví dobrovolníci pro seniory v zařízeních sociálních služeb. Povídali si, trávili společně volný čas, pomáhali seniorům hledat informace.

KORONA OVA – dobrovolníci OU

Iniciativa studentů OU sdružovala dobrovolníky napříč fakultami i mimo univerzitu. Stála například za improvizovanou šicí dílnou na roušky a zajišťovala také nákupy pro ohrožené osoby.

Dobrovolníci z řad studentů LF OU

Tato skupina byla založena pro shromáždění studentů zdravotnických oborů v Moravskoslezském kraji, kteří chtěli pomáhat ve zdravotnických zařízeních. Tato skupina se jako první aktivizovala i na podzim.

Fakulta sociálních studií

Na Fakultě sociálních studií se realizovala spolupráce s institucemi a organizacemi činnými v oblasti sociální péče.

Pedagogická fakulta

Studenti Pedagogické fakulty OU zajišťovali hlídání dětí zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava.

Haló, nejste v tom sami!

Residomo a Ostravská univerzita připravili společný projekt proti osamělosti seniorů s názvem „Haló, nejste v tom sami“. Do aktivity se zapojili studenti psychologie z Filozofické fakulty.

Kdo pomáhal s námi?

Děkujeme!